Contact gegevens

Stichting Oud Ridderkerk

Kerksingel 26

2981 EH  Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 430615

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

 

Openingstijden:

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


 

Genealogie = stamboomonderzoek.

Van wie stam ik af, waar komt onze naam vandaan, waar liggen mijn wortels? Allemaal vragen die actueel worden als mensen zich met stamboom- of familieonderzoek bezig gaan houden. Genealogie is de wetenschappelijke term. Veel geïnteresseerden pluizen archieven na om de familiegeschiedenis boven water te krijgen en antwoord te krijgen op bovenstaande vragen.
Als eerste officiële werkgroep van de Stichting Oud Ridderkerk werd, in december 1982 binnen de Stichting Oud Ridderkerk de werkgroep Genealogie opgericht.
Belangstellenden kunnen tijdens de openingsmiddagen altijd terecht voor informatie om gegevens van uw voorouders te achterhalen. 
Bezoekers kunnen niet alleen gebruik maken van de reeds door de werkgroep vergaarde informatie, maar ook op weg geholpen worden met het opzetten van een goed en duidelijk zoeksysteem. Sinds enige tijd gebruikt de werkgroep het programma Gensdatapro.
Maar wie thuis over internet beschikt kan tegenwoordig ontstellend veel informatie verzamelen via de website : WieWasWie. Miljoenen gegevens staan u ter beschikking om een stamboom te maken en aan te vullen met veel meer interessante gegevens dan alleen maar data uit de DTB's (doop- trouw- en begraafgegevens) en gegevens van de Burgerlijke Stand. 
Wanneer u serieus een uitgebreide stamboom of kwartierstaat wilt gaan samenstellen raden wij u aan om een (tijdelijk) abonnement te nemen op bovenvermelde website. 
Zie hiervoor de website: https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/?advancedsearch=1 
Andere websites die van belang kunnen zijn bij uw onderzoek:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/doop-trouw-en-begraafboeken-van-zuid-holland-voor-1811 
https://genver.nl
https://stadsarchief.rotterdam.nl
Wij hebben gegevens van uw voorouders welke te vinden zijn in de: volkstellingsregisters, de oude bevolkingsregisters, belastingkohieren etc.. Deze vindt u n.l. niet via bovenvermelde websites;
Zie hiervoor onderaan bij DATABANKEN.
Ter inzage bij onze werkgroep zijn ook de duizenden rouw- en trouwkaarten en advertenties van Ridderkerkse families.
De werkgroep beschikt ook over bewerkte afschriften van het Oud rechterlijk Archief (ORA) in de periode 1697 tm 1807 en van het Oud Notarieel Archief (ONA) in de periode 1645 tm 1810.
Ook proberen wij andersoortige gegevens van onze voorouders ter beschikking te stellen van belangstellenden.
De werkgroep voert niet alleen het beheer over de informatie die van belang is voor genealogisch onderzoek, maar organiseert soms ook familiedagen, voor dragers van een gemeenschappelijke familienaam.

 

Scheepsbouw.

Voor informatie over scheepswerven en schepen kunt u contact op nemen met de Heer H. van Vliet via 06-53112277.

 

Onze vrijwilligers.

De werkgroep Genealogie heeft 10 medewerkers die verdeeld over diverse taken werkzaam zijn. Iedere openingsdag van de Oudheidkamer zijn er wel vrijwilligers aanwezig om u van dienst te zijn. Ondanks de grote hoeveelheid informatie op internet bezoeken ons regelmatig personen met specifieke vragen waarmee wij u graag willen helpen.

 

Foto Base.

Regelmatig ontvangen we familie- en klassenfoto’s. Na bewerking en voor zover bekend voorzien van namen en andere gegevens worden deze foto’s opgeslagen in het digitale systeem. Deze afbeeldingen kunnen worden geraadpleegd en toegevoegd ter verfraaiing van uw stamboom. 
Inmiddels beschikken wij over duizenden foto's van Ridderkerkers, zoals trouwfoto's, schoolfoto's, groepsfoto's van werknemers bij bedrijven, voetbalclubs en muziek- en zangverenigingen etc. Voor controle en aanvullingen van de persoonsgegevens hebben wij juist ook uw hulp nodig.
Zie hiervoor bij:  Opsporing verzocht 

 

Bibliotheek.

De voorraad boeken is opnieuw ingedeeld en gecatalogiseerd. De catalogus vindt u onder de rubriek Oudheidkamer/Bibliotheek. 
Het Historisch Archief Ridderkerk:
Het Historisch Archief Ridderkerk bestaat uit een verzameling kopieën van documenten die van belang zijn bij bestudering van de geschiedenis van Ridderkerk. Ook zijn er gegevens beschikbaar van bedrijven, zang- en muziekverenigingen, woningbouwcorporaties etc..
Openingstijden:  Alle gegevens zijn uiteraard voor het publiek ter inzage. U kunt hiervoor terecht op de openingstijden van de Oudheidkamer. Voor de maanden juni, juli en augustus verdient het aanbeveling vooraf een afspraak te maken.
 

Burgerlijke stand aanwezig in de Oudheidkamer 
Ridderkerk: geboorteakten op scans 1812 - 1908 
Ridderkerk: huwelijksakten op scans 1812 - 1933 
Ridderkerk: overlijdensakten op scans 1812 -1958
Rijsoord : geboorteakten op scans  1818 – 1845
Rijsoord : huwelijksakten op scans 1818 – 1845
Rijsoord : overlijdensakten op scans 1811 – 1845
Strevelshoek: geboorteakten op scans 1818 - 1845
Strevelshoek: huwelijksakten op scans 1818 – 1845
Strevelshoek: overlijdensakten op scans 1818 – 1845
Rijsoord en Strevelshoek : geboorteakten op scans  1846 – 1855
Rijsoord en Strevelshoek : huwelijksakten op scans  1846 – 1855
Rijsoord en Strevelshoek : overlijdensakten op scans  1846 – 1855
Bevolkingsgegevens
Ridderkerk: Index Volkstelling 1826 en 1840
Rijsoord : Index Volkstelling 1840
Ook aanwezig zijn de DTB’s van:
Ridderkerk: dopen in afschrift en als index van 1579 – 1601 en van 1723 – 1823
Ridderkerk: ondertrouw en trouwen in afschrift en als index van 1579 – 1608
Ridderkerk: trouwen in afschrift en index van 1579 – 1811
Ridderkerk: begraven in afschrift en als index  van 1603 – 1810
Rijsoord en Strevelshoek : trouwen in afschrift en als index van 1585 – 1812
Microfiches: collectie van Gemerden 
Ridderkerk lidmaten Nederl. Hervormde kerk 1770-1818
Ridderkerk lijst predikanten en ouderlingen N.H. kerk 1574-1865
Ridderkerk D.T.B. Gezinnen 1700 - 1812
Openingstijden:  Alle gegevens zijn uiteraard voor het publiek ter inzage. U kunt hiervoor terecht op de openingstijden van de Oudheidkamer. Voor juni, juli en augustus verdient het aanbeveling vooraf een afspraak te maken.

Enkele van deze bestanden zijn ook digitaal te raadplegen. U vindt ze hieronder.

 

     
  File Name Size(KB) Modified Uploaded By
Download  Index bevolkingsregister Ridderkerk 1872.xls 412 5/18/2020 4:01:07 PM Admin
Download  Kohier Belastingen 1902 Ridderkerk.doc 256 1/17/2020 2:18:50 PM Admin
Download  Kohier Belastingen 1914 Ridderkerk.doc 1040 7/16/2020 2:03:18 PM Admin
Download  Manuaal ingelanden Nw Reijerwaard 1826.doc 525 2/14/2020 3:57:28 PM Admin
Download  Ridderkerk, bewoners, beroep, adres 1912.doc 726 2/14/2020 3:55:54 PM Admin
Download  Volkstelling Ridderkerk en Rijsoord 1840.doc 516 1/14/2020 12:06:58 PM Admin
6 object(s)
Ab van Rosse Cees Smits
Dick Broekhuizen Gerrit Smit
Rene Plaisier Huib van Vliet
Jan Kooij Ragnar Donker
Rob Smit Stenny Struik