In een sfeer die een 50-jarig jubileum waardig is, werd vrijdag 10 maart de wisselexpositie “50 jaar SER” geopend.
In aanwezigheid van velen, die voor deze stichting het nodige hebben betekend, was het mooi, dat de 92-jarige nestor Ger Schilt zijn herinneringen aan de totstandkoming van de SER aan de genodigden op zijn eigen wijze belichtte.
Samen met de voor deze gelegenheid aanwezige wethouder Fleur Stip werd hierna de officiële opening verricht.
Na de “Watersnoden” verdient deze tentoonstelling weer bezoekers, die ongetwijfeld vol bewondering het getoonde zullen aanschouwen.