Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Van 1 april t/m 23 mei organiseren de werkgroepen wisseltentoonstellingen en vaste collectie van de Oudheidkamer een grote expositie over de 2de Wereldoorlog en de Bevrijding, die 75 jaar geleden plaatsvond. Deze tentoonstelling geeft in grote lijnen een overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen uit de oorlogsjaren ’40-’45 en daarnaast wordt er extra aandacht geschonken aan gebeurtenissen, die in onze gemeente Ridderkerk hebben plaatsgevonden. Te denken valt hierbij aan de ondertekening van de capitulatie in Rijsoord, het neerstorten van een Lancaster vliegtuig en de dramatische  gebeurtenissen van 8 mei aan de Donckselaan in Bolnes. Een tentoonstelling, die het bezoeken dan ook méér dan waard zal zijn. Deze zal in de Douma zaal te bewonderen zijn, maar in het gebouw is meer te zien en te beleven. Op de Singelzolder zijn gedichten van de Ridderdichters en van leerlingen van de Ridderkerkse basisscholen te lezen en tevens kan men de door diezelfde scholieren gemaakte herdenkingsstenen aanschouwen. Dit alles is mede tot stand gekomen door een samenwerking met de Bibliotheek en Lezen Oké. Naast een speciaal programma voor de basisscholen, waar reeds nu druk op in wordt geschreven, zijn het ook de bejaardentehuizen, die hun belangstelling tonen, maar natuurlijk is dit alles voor elke inwoner van Ridderkerk èn daarbuiten te bezoeken op de gebruikelijke openingstijden van woensdag t/m zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Ook op 5 mei,  Bevrijdingsdag is de Kamer extra open van 13.30 tot 16.30 uur. Vermeldenswaard is, dat men tijdens deze expositie in het bezit kan komen van één van de laatste exemplaren van het boek “Ridderkerk in de 2de Wereldoorlog, die voor de gehalveerde prijs van Euro 12,50 verkocht gaat worden.