Contact gegevens

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:

 

Hoofdsponsors

 

Nieuwe wisseltentoonstelling in de Oudheidkamer.

Vanaf 23 maart zal de nieuwe wisselexpositie over “Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog” te zien zijn in de Oudheidkamer. De reeds 2 jaar geleden geplande tentoonstelling, destijds ter gelegenheid van het 75-jarig Bevrijdingsfeest, moest om de alom bekende reden worden afgelast. De mensen, die zorg droegen voor de opbouw van het geheel waren zelfs genoodzaakt om de reeds volledig ingerichte expositie weer af te breken, toen er weer sprake was van een ingevoerde lock-down. Juist daarom wordt uitgekeken naar dit gebeuren, waar t/m 28 mei jong en oud ongetwijfeld meerdere bezoeken nodig hebben om alles te kunnen beleven. Voor de scholen is er een speciaal programma, dat door de medewerking van Ridderkerkers, die de oorlogsgebeurtenissen aan den lijve ondervonden de bezoekers de gelegenheid geven om naar hun verhalen te luisteren en natuurlijk naar aanleiding daarvan in gesprek te gaan met hen. Juist nu, in een tijd, waarin het begrip oorlog en de verschrikkingen, die dat met zich meebrengt, zo nabij komt, is een bezoek aan de Oudheidkamer dè gelegenheid om te ontdekken wat de jaren 1940-1945 voor onze bevolking hebben betekend. 

 


Over de naam Verhoeven

 

Bijna ieder jaar organiseert de werkgroep Genealogie en Historisch Archief van de Stichting Oud Ridderkerk twee familiedagen waarop een echte Ridderkerkse familienaam centraal staat.
Deze keer is gekozen voor de naam “Verhoeven”.
Deze familiedagen waren in principe gepland op vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2020.
Maar vanwege de Corona hebben deze activiteiten destijds geen doorgang kunnen vinden.
Inmiddels heeft de werkgroep besloten om deze familiedagen te organiseren op 11 en 12 november 2022. 
De heer Jan Kooij van de werkgroep is al bezig met het benaderen van personen met deze achternaam. 
Alle Verhoevens die worden achterhaald wordt gevraagd of zij gegevens willen c.q. kunnen verstrekken over hun ouders, grootouders en wellicht ook nog verder terug in de tijd.
Ook houdt de werkgroep zich aanbevolen voor oude foto's, trouwboekjes en dergelijke. 
Er worden van dit materiaal scans gemaakt en bij de stichting opgeslagen.
Het is de bedoeling dat er tijdens de familiedagen een kleine tentoonstelling met de documenten en foto's met stamboom van de Verhoevens wordt gepresenteerd.
De werkgroep hoopt ook contacten te kunnen leggen met dochters die van oorsprong de naam Verhoeven dragen. Mogelijk kunnen zij zelf bellen met de Oudheidkamer. Tel. 0180-430615.
Er zijn altijd wel leden van de werkgroep in het museum aanwezig op de woensdag, donderdag en zaterdagmiddag.

 

 


 


Het was 2 jaar geleden, dat er voor het laatst een samenzijn van de wat oudere Ridderkerkers kon plaatsvinden in de Oudheidkamer. De reden daarvan mag alom bekend zijn. Eens te meer was het daarom een feest van herkenning en weerzien in het gebouw aan de Kerksingel, toen om 13.30 uur de eersten zich met hun QR-code aanmeldden. Bij de aanblik hiervan kan een mens zich afvragen, waarom het niet elders op dezelfde wijze kan gaan dan deze middag hier………………probleemloos en zonder morren. De meeste bezoekers hadden deze op hun smartphone staan en de code controleren was dan ook kinderspel. Onder het genot van……..,,,,vloog de middag weer om en leverde het ook nog enkele nieuwe medewerkers op voor de stichting. Een vrouwelijke deelnemer aan de middag merkte terecht op, dat de organisatie een volgende keer de dames van de aanwezige heren moet benaderen, want zij telde zegge en schrijven met haarzelf erbij 3 vrouwen in het veeltallige publiek. Dit zal zeker worden meegenomen. Pakweg 16.30 uur verlieten de laatsten in opperbeste stemming het pand om reeds nu uit te kijken naar een volgende editie……….in 2022.                                

 

Klik op onderstaande afdruk om te gaan grasduinen:

 

Nieuws

Nieuwe voorzitter Stichting Oud Ridderkerk.


 


Wist u dat deze website meer dan 600 pagina's informatie bevat? En nog steeds groeit de website!


Nieuwe hoofdsponsor voor de Oudheidkamer

 


"Terug in de tijd met de Stichting Oud Ridderkerk" nu ook op deze website!

Archiefstukken 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 zijn toegevoegd.

 


De Combinatie-website heeft een broertje gekregen....

 

Ook de 'Klaroenen', de locale krant van Alblasserdam en omstreken, zijn nu digitaal te bekijken en te doorzoeken: 

 

De Klaroenen.

 

Donateur worden?