In de jaren 1960-1990 verzamelde de gemeentelijke archiefbeheerder J.W.A van der Blom (1920-2000) veel foto´s over Ridderkerk, ook van actuele gebeurtenissen uit die tijd.  Ze werden door hem zorgvuldig gearchiveerd en beschreven. Zo bouwde hij een bestand op van een kleine  5000 foto´s. Deze werden bewaard in de kluis van het gemeentehuis. Toen deze ruimte werd gesloopt om plaats te maken voor het huidige gebouw werd het archief overgebracht naar het stadsarchief Rotterdam. Ook de foto’s verhuisden mee en werden vrijwel nooit meer geraadpleegd. In overleg met de gemeente werd het bestand gedigitaliseerd en de foto’s zijn nu via deze website te bekijken.