WAAROVER PRATEN ZIJ?

Woensdagmiddag viel er weer heel wat te vertellen in Museum Ridderkerk Oudheidkamer, waar de Trouwzaal zich voor deze gelegenheid vulde met ruim 80 bezoekers, die gehoor hadden gegeven aan de oproep om bij de Seniorenmiddag binnen te lopen.
Alsof de tijd stil had gestaan…………….
Gelukkige gezichten van het gemengde gezelschap, want de tijd dat dit een mannenaangelegenheid was, is echt voorbij, die voortkwamen uit ontboezemingen uit veelal vervlogen tijden.
Dit werd mede mogelijk door de expositie “Slikkerveer, vroeger en nu”, die gedurende de middag ook nog menige tong los maakte.
De editie van volgend jaar van deze jaarlijks terugkerende gebeurtenis waar door de Ridderkerkse senioren naar wordt uitgekeken staat reeds vermeld op de nieuw uit te komen Ridderkerk kalender 2024!!!!!